חַיִל ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  Kiloponds =   ניוטונים

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין חַיִל יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

Pa×m² פסקל ומתגבר למטר רבוע