Gallon (chúng tôi - Giặt) để Pecks (UK)

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Gallon (chúng tôi - Giặt) =   Pecks (UK)

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Gallon (chúng tôi - Giặt) để Pecks (UK). Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Khối lượng

1 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 0.4845 Pecks (UK) 10 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 4.8447 Pecks (UK) 2500 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 1211.17 Pecks (UK)
2 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 0.9689 Pecks (UK) 20 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 9.6894 Pecks (UK) 5000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 2422.34 Pecks (UK)
3 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 1.4534 Pecks (UK) 30 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 14.5341 Pecks (UK) 10000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 4844.68 Pecks (UK)
4 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 1.9379 Pecks (UK) 40 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 19.3787 Pecks (UK) 25000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 12111.71 Pecks (UK)
5 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 2.4223 Pecks (UK) 50 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 24.2234 Pecks (UK) 50000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 24223.42 Pecks (UK)
6 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 2.9068 Pecks (UK) 100 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 48.4468 Pecks (UK) 100000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 48446.84 Pecks (UK)
7 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 3.3913 Pecks (UK) 250 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 121.12 Pecks (UK) 250000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 121117.1 Pecks (UK)
8 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 3.8757 Pecks (UK) 500 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 242.23 Pecks (UK) 500000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 242234.19 Pecks (UK)
9 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 4.3602 Pecks (UK) 1000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 484.47 Pecks (UK) 1000000 Gallon (chúng tôi - Giặt) = 484468.38 Pecks (UK)

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: