Lít để Gallon (UK)

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Lít =   Gallon (UK)

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Lít để Gallon (UK). Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Khối lượng

1 Lít = 0.22 Gallon (UK) 10 Lít = 2.1997 Gallon (UK) 2500 Lít = 549.92 Gallon (UK)
2 Lít = 0.4399 Gallon (UK) 20 Lít = 4.3994 Gallon (UK) 5000 Lít = 1099.84 Gallon (UK)
3 Lít = 0.6599 Gallon (UK) 30 Lít = 6.5991 Gallon (UK) 10000 Lít = 2199.69 Gallon (UK)
4 Lít = 0.8799 Gallon (UK) 40 Lít = 8.7988 Gallon (UK) 25000 Lít = 5499.22 Gallon (UK)
5 Lít = 1.0998 Gallon (UK) 50 Lít = 10.9984 Gallon (UK) 50000 Lít = 10998.44 Gallon (UK)
6 Lít = 1.3198 Gallon (UK) 100 Lít = 21.9969 Gallon (UK) 100000 Lít = 21996.88 Gallon (UK)
7 Lít = 1.5398 Gallon (UK) 250 Lít = 54.9922 Gallon (UK) 250000 Lít = 54992.2 Gallon (UK)
8 Lít = 1.7598 Gallon (UK) 500 Lít = 109.98 Gallon (UK) 500000 Lít = 109984.4 Gallon (UK)
9 Lít = 1.9797 Gallon (UK) 1000 Lít = 219.97 Gallon (UK) 1000000 Lít = 219968.8 Gallon (UK)

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: