Lít để Ly

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Lít =   Ly

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Lít để Ly. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Khối lượng

1 Lít = 4.2268 Ly 10 Lít = 42.2675 Ly 2500 Lít = 10566.89 Ly
2 Lít = 8.4535 Ly 20 Lít = 84.5351 Ly 5000 Lít = 21133.77 Ly
3 Lít = 12.6803 Ly 30 Lít = 126.8 Ly 10000 Lít = 42267.54 Ly
4 Lít = 16.907 Ly 40 Lít = 169.07 Ly 25000 Lít = 105668.85 Ly
5 Lít = 21.1338 Ly 50 Lít = 211.34 Ly 50000 Lít = 211337.7 Ly
6 Lít = 25.3605 Ly 100 Lít = 422.68 Ly 100000 Lít = 422675.4 Ly
7 Lít = 29.5873 Ly 250 Lít = 1056.69 Ly 250000 Lít = 1056688.5 Ly
8 Lít = 33.814 Ly 500 Lít = 2113.38 Ly 500000 Lít = 2113377 Ly
9 Lít = 38.0408 Ly 1000 Lít = 4226.75 Ly 1000000 Lít = 4226754 Ly

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: