Ounce-lực chân để Newton mét

Chuyển đổi từ Ounce-lực chân để Newton mét. Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Mô-men xoắn

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Ounce-lực chân =   Newton mét

Độ chính xác: chữ số thập phân
1 Ounce-lực chân = 0.0847 Newton mét 10 Ounce-lực chân = 0.8474 Newton mét 2500 Ounce-lực chân = 211.85 Newton mét
2 Ounce-lực chân = 0.1695 Newton mét 20 Ounce-lực chân = 1.6948 Newton mét 5000 Ounce-lực chân = 423.69 Newton mét
3 Ounce-lực chân = 0.2542 Newton mét 30 Ounce-lực chân = 2.5422 Newton mét 10000 Ounce-lực chân = 847.39 Newton mét
4 Ounce-lực chân = 0.339 Newton mét 40 Ounce-lực chân = 3.3896 Newton mét 25000 Ounce-lực chân = 2118.47 Newton mét
5 Ounce-lực chân = 0.4237 Newton mét 50 Ounce-lực chân = 4.2369 Newton mét 50000 Ounce-lực chân = 4236.94 Newton mét
6 Ounce-lực chân = 0.5084 Newton mét 100 Ounce-lực chân = 8.4739 Newton mét 100000 Ounce-lực chân = 8473.88 Newton mét
7 Ounce-lực chân = 0.5932 Newton mét 250 Ounce-lực chân = 21.1847 Newton mét 250000 Ounce-lực chân = 21184.7 Newton mét
8 Ounce-lực chân = 0.6779 Newton mét 500 Ounce-lực chân = 42.3694 Newton mét 500000 Ounce-lực chân = 42369.4 Newton mét
9 Ounce-lực chân = 0.7626 Newton mét 1000 Ounce-lực chân = 84.7388 Newton mét 1000000 Ounce-lực chân = 84738.79 Newton mét

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: