Χιλιοστόμετρα σε Χιλιόμετρα

Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Χιλιοστόμετρα =   Χιλιόμετρα

Ακρίβεια: δεκαδικά ψηφία

Μετατρέψετε από Χιλιοστόμετρα σε Χιλιόμετρα. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε το κουμπί Μετατροπή.

Ανήκει στην κατηγορία
Μήκος

1 Χιλιοστόμετρα = 1.0×10-6 Χιλιόμετρα 10 Χιλιοστόμετρα = 1.0×10-5 Χιλιόμετρα 2500 Χιλιοστόμετρα = 0.0025 Χιλιόμετρα
2 Χιλιοστόμετρα = 2.0×10-6 Χιλιόμετρα 20 Χιλιοστόμετρα = 2.0×10-5 Χιλιόμετρα 5000 Χιλιοστόμετρα = 0.005 Χιλιόμετρα
3 Χιλιοστόμετρα = 3.0×10-6 Χιλιόμετρα 30 Χιλιοστόμετρα = 3.0×10-5 Χιλιόμετρα 10000 Χιλιοστόμετρα = 0.01 Χιλιόμετρα
4 Χιλιοστόμετρα = 4.0×10-6 Χιλιόμετρα 40 Χιλιοστόμετρα = 4.0×10-5 Χιλιόμετρα 25000 Χιλιοστόμετρα = 0.025 Χιλιόμετρα
5 Χιλιοστόμετρα = 5.0×10-6 Χιλιόμετρα 50 Χιλιοστόμετρα = 5.0×10-5 Χιλιόμετρα 50000 Χιλιοστόμετρα = 0.05 Χιλιόμετρα
6 Χιλιοστόμετρα = 6.0×10-6 Χιλιόμετρα 100 Χιλιοστόμετρα = 0.0001 Χιλιόμετρα 100000 Χιλιοστόμετρα = 0.1 Χιλιόμετρα
7 Χιλιοστόμετρα = 7.0×10-6 Χιλιόμετρα 250 Χιλιοστόμετρα = 0.00025 Χιλιόμετρα 250000 Χιλιοστόμετρα = 0.25 Χιλιόμετρα
8 Χιλιοστόμετρα = 8.0×10-6 Χιλιόμετρα 500 Χιλιοστόμετρα = 0.0005 Χιλιόμετρα 500000 Χιλιοστόμετρα = 0.5 Χιλιόμετρα
9 Χιλιοστόμετρα = 9.0×10-6 Χιλιόμετρα 1000 Χιλιοστόμετρα = 0.001 Χιλιόμετρα 1000000 Χιλιοστόμετρα = 1 Χιλιόμετρα

Ενσωματώσετε τον μετατροπέα μονάδων στη σελίδα ή το blog σας, αντιγράφοντας τον ακόλουθο κώδικα HTML: