משקל ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  ק ג =   קילו

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין משקל יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.