מהירות ממיר

החלפת יחידות החלפות icon

  קילומטר לשעה =   מיילים לשעה

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה בין מהירות יחידות באמצעות מחשבון מקוון שלנו. להזין כל כמות שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.