kgf/m ² כדי פאונד לאינץ מרובע

המרה מ- kgf/m ² כדי פאונד לאינץ מרובע. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
לחץ

החלפת יחידות החלפות icon

  kgf/m ² =   פאונד לאינץ מרובע

דיוק: ספרות עשרוניות
1 kgf/m ² = 0.0014 פאונד לאינץ מרובע 10 kgf/m ² = 0.0142 פאונד לאינץ מרובע 2500 kgf/m ² = 3.5558 פאונד לאינץ מרובע
2 kgf/m ² = 0.0028 פאונד לאינץ מרובע 20 kgf/m ² = 0.0284 פאונד לאינץ מרובע 5000 kgf/m ² = 7.1117 פאונד לאינץ מרובע
3 kgf/m ² = 0.0043 פאונד לאינץ מרובע 30 kgf/m ² = 0.0427 פאונד לאינץ מרובע 10000 kgf/m ² = 14.2233 פאונד לאינץ מרובע
4 kgf/m ² = 0.0057 פאונד לאינץ מרובע 40 kgf/m ² = 0.0569 פאונד לאינץ מרובע 25000 kgf/m ² = 35.5584 פאונד לאינץ מרובע
5 kgf/m ² = 0.0071 פאונד לאינץ מרובע 50 kgf/m ² = 0.0711 פאונד לאינץ מרובע 50000 kgf/m ² = 71.1167 פאונד לאינץ מרובע
6 kgf/m ² = 0.0085 פאונד לאינץ מרובע 100 kgf/m ² = 0.1422 פאונד לאינץ מרובע 100000 kgf/m ² = 142.23 פאונד לאינץ מרובע
7 kgf/m ² = 0.01 פאונד לאינץ מרובע 250 kgf/m ² = 0.3556 פאונד לאינץ מרובע 250000 kgf/m ² = 355.58 פאונד לאינץ מרובע
8 kgf/m ² = 0.0114 פאונד לאינץ מרובע 500 kgf/m ² = 0.7112 פאונד לאינץ מרובע 500000 kgf/m ² = 711.17 פאונד לאינץ מרובע
9 kgf/m ² = 0.0128 פאונד לאינץ מרובע 1000 kgf/m ² = 1.4223 פאונד לאינץ מרובע 1000000 kgf/m ² = 1422.33 פאונד לאינץ מרובע

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: