Quarts (לנו - נוזלי) כדי חביות (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Quarts (לנו - נוזלי) =   חביות (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Quarts (לנו - נוזלי) כדי חביות (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0058 חביות (בריטניה) 10 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0578 חביות (בריטניה) 2500 Quarts (לנו - נוזלי) = 14.457 חביות (בריטניה)
2 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0116 חביות (בריטניה) 20 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.1157 חביות (בריטניה) 5000 Quarts (לנו - נוזלי) = 28.9139 חביות (בריטניה)
3 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0173 חביות (בריטניה) 30 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.1735 חביות (בריטניה) 10000 Quarts (לנו - נוזלי) = 57.8279 חביות (בריטניה)
4 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0231 חביות (בריטניה) 40 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.2313 חביות (בריטניה) 25000 Quarts (לנו - נוזלי) = 144.57 חביות (בריטניה)
5 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0289 חביות (בריטניה) 50 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.2891 חביות (בריטניה) 50000 Quarts (לנו - נוזלי) = 289.14 חביות (בריטניה)
6 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0347 חביות (בריטניה) 100 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.5783 חביות (בריטניה) 100000 Quarts (לנו - נוזלי) = 578.28 חביות (בריטניה)
7 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0405 חביות (בריטניה) 250 Quarts (לנו - נוזלי) = 1.4457 חביות (בריטניה) 250000 Quarts (לנו - נוזלי) = 1445.7 חביות (בריטניה)
8 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.0463 חביות (בריטניה) 500 Quarts (לנו - נוזלי) = 2.8914 חביות (בריטניה) 500000 Quarts (לנו - נוזלי) = 2891.39 חביות (בריטניה)
9 Quarts (לנו - נוזלי) = 0.052 חביות (בריטניה) 1000 Quarts (לנו - נוזלי) = 5.7828 חביות (בריטניה) 1000000 Quarts (לנו - נוזלי) = 5782.79 חביות (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: