גלונים (לנו - יבש) כדי ניקור (ארה ב)

החלפת יחידות החלפות icon

  גלונים (לנו - יבש) =   ניקור (ארה ב)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- גלונים (לנו - יבש) כדי ניקור (ארה ב). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 גלונים (לנו - יבש) = 0.5 ניקור (ארה ב) 10 גלונים (לנו - יבש) = 5 ניקור (ארה ב) 2500 גלונים (לנו - יבש) = 1250 ניקור (ארה ב)
2 גלונים (לנו - יבש) = 1 ניקור (ארה ב) 20 גלונים (לנו - יבש) = 10 ניקור (ארה ב) 5000 גלונים (לנו - יבש) = 2500 ניקור (ארה ב)
3 גלונים (לנו - יבש) = 1.5 ניקור (ארה ב) 30 גלונים (לנו - יבש) = 15 ניקור (ארה ב) 10000 גלונים (לנו - יבש) = 5000 ניקור (ארה ב)
4 גלונים (לנו - יבש) = 2 ניקור (ארה ב) 40 גלונים (לנו - יבש) = 20 ניקור (ארה ב) 25000 גלונים (לנו - יבש) = 12500 ניקור (ארה ב)
5 גלונים (לנו - יבש) = 2.5 ניקור (ארה ב) 50 גלונים (לנו - יבש) = 25 ניקור (ארה ב) 50000 גלונים (לנו - יבש) = 25000 ניקור (ארה ב)
6 גלונים (לנו - יבש) = 3 ניקור (ארה ב) 100 גלונים (לנו - יבש) = 50 ניקור (ארה ב) 100000 גלונים (לנו - יבש) = 50000 ניקור (ארה ב)
7 גלונים (לנו - יבש) = 3.5 ניקור (ארה ב) 250 גלונים (לנו - יבש) = 125 ניקור (ארה ב) 250000 גלונים (לנו - יבש) = 125000 ניקור (ארה ב)
8 גלונים (לנו - יבש) = 4 ניקור (ארה ב) 500 גלונים (לנו - יבש) = 250 ניקור (ארה ב) 500000 גלונים (לנו - יבש) = 250000 ניקור (ארה ב)
9 גלונים (לנו - יבש) = 4.5 ניקור (ארה ב) 1000 גלונים (לנו - יבש) = 500 ניקור (ארה ב) 1000000 גלונים (לנו - יבש) = 500000 ניקור (ארה ב)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: