Minims כדי גלונים (לנו - יבש)

החלפת יחידות החלפות icon

  Minims =   גלונים (לנו - יבש)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Minims כדי גלונים (לנו - יבש). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Minims = 1.4×10-5 גלונים (לנו - יבש) 10 Minims = 0.00014 גלונים (לנו - יבש) 2500 Minims = 0.035 גלונים (לנו - יבש)
2 Minims = 2.8×10-5 גלונים (לנו - יבש) 20 Minims = 0.00028 גלונים (לנו - יבש) 5000 Minims = 0.0699 גלונים (לנו - יבש)
3 Minims = 4.2×10-5 גלונים (לנו - יבש) 30 Minims = 0.00042 גלונים (לנו - יבש) 10000 Minims = 0.1399 גלונים (לנו - יבש)
4 Minims = 5.6×10-5 גלונים (לנו - יבש) 40 Minims = 0.000559 גלונים (לנו - יבש) 25000 Minims = 0.3497 גלונים (לנו - יבש)
5 Minims = 7.0×10-5 גלונים (לנו - יבש) 50 Minims = 0.000699 גלונים (לנו - יבש) 50000 Minims = 0.6994 גלונים (לנו - יבש)
6 Minims = 8.4×10-5 גלונים (לנו - יבש) 100 Minims = 0.0014 גלונים (לנו - יבש) 100000 Minims = 1.3987 גלונים (לנו - יבש)
7 Minims = 9.8×10-5 גלונים (לנו - יבש) 250 Minims = 0.0035 גלונים (לנו - יבש) 250000 Minims = 3.4968 גלונים (לנו - יבש)
8 Minims = 0.000112 גלונים (לנו - יבש) 500 Minims = 0.007 גלונים (לנו - יבש) 500000 Minims = 6.9935 גלונים (לנו - יבש)
9 Minims = 0.000126 גלונים (לנו - יבש) 1000 Minims = 0.014 גלונים (לנו - יבש) 1000000 Minims = 13.9871 גלונים (לנו - יבש)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: