מהפכות כדי תורות

החלפת יחידות החלפות icon

  מהפכות =   תורות

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- מהפכות כדי תורות. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 מהפכות = 1 תורות 10 מהפכות = 10 תורות 2500 מהפכות = 2500 תורות
2 מהפכות = 2 תורות 20 מהפכות = 20 תורות 5000 מהפכות = 5000 תורות
3 מהפכות = 3 תורות 30 מהפכות = 30 תורות 10000 מהפכות = 10000 תורות
4 מהפכות = 4 תורות 40 מהפכות = 40 תורות 25000 מהפכות = 25000 תורות
5 מהפכות = 5 תורות 50 מהפכות = 50 תורות 50000 מהפכות = 50000 תורות
6 מהפכות = 6 תורות 100 מהפכות = 100 תורות 100000 מהפכות = 100000 תורות
7 מהפכות = 7 תורות 250 מהפכות = 250 תורות 250000 מהפכות = 250000 תורות
8 מהפכות = 8 תורות 500 מהפכות = 500 תורות 500000 מהפכות = 500000 תורות
9 מהפכות = 9 תורות 1000 מהפכות = 1000 תורות 1000000 מהפכות = 1000000 תורות

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: