תורות כדי מהפכות

החלפת יחידות החלפות icon

  תורות =   מהפכות

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- תורות כדי מהפכות. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 תורות = 1 מהפכות 10 תורות = 10 מהפכות 2500 תורות = 2500 מהפכות
2 תורות = 2 מהפכות 20 תורות = 20 מהפכות 5000 תורות = 5000 מהפכות
3 תורות = 3 מהפכות 30 תורות = 30 מהפכות 10000 תורות = 10000 מהפכות
4 תורות = 4 מהפכות 40 תורות = 40 מהפכות 25000 תורות = 25000 מהפכות
5 תורות = 5 מהפכות 50 תורות = 50 מהפכות 50000 תורות = 50000 מהפכות
6 תורות = 6 מהפכות 100 תורות = 100 מהפכות 100000 תורות = 100000 מהפכות
7 תורות = 7 מהפכות 250 תורות = 250 מהפכות 250000 תורות = 250000 מהפכות
8 תורות = 8 מהפכות 500 תורות = 500 מהפכות 500000 תורות = 500000 מהפכות
9 תורות = 9 מהפכות 1000 תורות = 1000 מהפכות 1000000 תורות = 1000000 מהפכות

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: