עיגולים כדי תורות

החלפת יחידות החלפות icon

  עיגולים =   תורות

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- עיגולים כדי תורות. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 עיגולים = 1 תורות 10 עיגולים = 10 תורות 2500 עיגולים = 2500 תורות
2 עיגולים = 2 תורות 20 עיגולים = 20 תורות 5000 עיגולים = 5000 תורות
3 עיגולים = 3 תורות 30 עיגולים = 30 תורות 10000 עיגולים = 10000 תורות
4 עיגולים = 4 תורות 40 עיגולים = 40 תורות 25000 עיגולים = 25000 תורות
5 עיגולים = 5 תורות 50 עיגולים = 50 תורות 50000 עיגולים = 50000 תורות
6 עיגולים = 6 תורות 100 עיגולים = 100 תורות 100000 עיגולים = 100000 תורות
7 עיגולים = 7 תורות 250 עיגולים = 250 תורות 250000 עיגולים = 250000 תורות
8 עיגולים = 8 תורות 500 עיגולים = 500 תורות 500000 עיגולים = 500000 תורות
9 עיגולים = 9 תורות 1000 עיגולים = 1000 תורות 1000000 עיגולים = 1000000 תורות

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: