תורות כדי עיגולים

החלפת יחידות החלפות icon

  תורות =   עיגולים

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- תורות כדי עיגולים. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 תורות = 1 עיגולים 10 תורות = 10 עיגולים 2500 תורות = 2500 עיגולים
2 תורות = 2 עיגולים 20 תורות = 20 עיגולים 5000 תורות = 5000 עיגולים
3 תורות = 3 עיגולים 30 תורות = 30 עיגולים 10000 תורות = 10000 עיגולים
4 תורות = 4 עיגולים 40 תורות = 40 עיגולים 25000 תורות = 25000 עיגולים
5 תורות = 5 עיגולים 50 תורות = 50 עיגולים 50000 תורות = 50000 עיגולים
6 תורות = 6 עיגולים 100 תורות = 100 עיגולים 100000 תורות = 100000 עיגולים
7 תורות = 7 עיגולים 250 תורות = 250 עיגולים 250000 תורות = 250000 עיגולים
8 תורות = 8 עיגולים 500 תורות = 500 עיגולים 500000 תורות = 500000 עיגולים
9 תורות = 9 עיגולים 1000 תורות = 1000 עיגולים 1000000 תורות = 1000000 עיגולים

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: