Gons כדי מעלות

החלפת יחידות החלפות icon

  Gons =   מעלות

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Gons כדי מעלות. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 Gons = 0.9 מעלות 10 Gons = 9 מעלות 2500 Gons = 2250 מעלות
2 Gons = 1.8 מעלות 20 Gons = 18 מעלות 5000 Gons = 4500 מעלות
3 Gons = 2.7 מעלות 30 Gons = 27 מעלות 10000 Gons = 9000 מעלות
4 Gons = 3.6 מעלות 40 Gons = 36 מעלות 25000 Gons = 22500 מעלות
5 Gons = 4.5 מעלות 50 Gons = 45 מעלות 50000 Gons = 45000 מעלות
6 Gons = 5.4 מעלות 100 Gons = 90 מעלות 100000 Gons = 90000 מעלות
7 Gons = 6.3 מעלות 250 Gons = 225 מעלות 250000 Gons = 225000 מעלות
8 Gons = 7.2 מעלות 500 Gons = 450 מעלות 500000 Gons = 450000 מעלות
9 Gons = 8.1 מעלות 1000 Gons = 900 מעלות 1000000 Gons = 900000 מעלות

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: