Gons כדי תורות

החלפת יחידות החלפות icon

  Gons =   תורות

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Gons כדי תורות. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
זווית

1 Gons = 0.0025 תורות 10 Gons = 0.025 תורות 2500 Gons = 6.25 תורות
2 Gons = 0.005 תורות 20 Gons = 0.05 תורות 5000 Gons = 12.5 תורות
3 Gons = 0.0075 תורות 30 Gons = 0.075 תורות 10000 Gons = 25 תורות
4 Gons = 0.01 תורות 40 Gons = 0.1 תורות 25000 Gons = 62.5 תורות
5 Gons = 0.0125 תורות 50 Gons = 0.125 תורות 50000 Gons = 125 תורות
6 Gons = 0.015 תורות 100 Gons = 0.25 תורות 100000 Gons = 250 תורות
7 Gons = 0.0175 תורות 250 Gons = 0.625 תורות 250000 Gons = 625 תורות
8 Gons = 0.02 תורות 500 Gons = 1.25 תורות 500000 Gons = 1250 תורות
9 Gons = 0.0225 תורות 1000 Gons = 2.5 תורות 1000000 Gons = 2500 תורות

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: