Quarts (בריטניה) כדי גלונים (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Quarts (בריטניה) =   גלונים (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Quarts (בריטניה) כדי גלונים (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Quarts (בריטניה) = 0.25 גלונים (בריטניה) 10 Quarts (בריטניה) = 2.5 גלונים (בריטניה) 2500 Quarts (בריטניה) = 625 גלונים (בריטניה)
2 Quarts (בריטניה) = 0.5 גלונים (בריטניה) 20 Quarts (בריטניה) = 5 גלונים (בריטניה) 5000 Quarts (בריטניה) = 1250 גלונים (בריטניה)
3 Quarts (בריטניה) = 0.75 גלונים (בריטניה) 30 Quarts (בריטניה) = 7.5 גלונים (בריטניה) 10000 Quarts (בריטניה) = 2500 גלונים (בריטניה)
4 Quarts (בריטניה) = 1 גלונים (בריטניה) 40 Quarts (בריטניה) = 10 גלונים (בריטניה) 25000 Quarts (בריטניה) = 6250 גלונים (בריטניה)
5 Quarts (בריטניה) = 1.25 גלונים (בריטניה) 50 Quarts (בריטניה) = 12.5 גלונים (בריטניה) 50000 Quarts (בריטניה) = 12500 גלונים (בריטניה)
6 Quarts (בריטניה) = 1.5 גלונים (בריטניה) 100 Quarts (בריטניה) = 25 גלונים (בריטניה) 100000 Quarts (בריטניה) = 25000 גלונים (בריטניה)
7 Quarts (בריטניה) = 1.75 גלונים (בריטניה) 250 Quarts (בריטניה) = 62.5 גלונים (בריטניה) 250000 Quarts (בריטניה) = 62500.01 גלונים (בריטניה)
8 Quarts (בריטניה) = 2 גלונים (בריטניה) 500 Quarts (בריטניה) = 125 גלונים (בריטניה) 500000 Quarts (בריטניה) = 125000.01 גלונים (בריטניה)
9 Quarts (בריטניה) = 2.25 גלונים (בריטניה) 1000 Quarts (בריטניה) = 250 גלונים (בריטניה) 1000000 Quarts (בריטניה) = 250000.03 גלונים (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: