Quarts (בריטניה) כדי חביות (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Quarts (בריטניה) =   חביות (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Quarts (בריטניה) כדי חביות (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Quarts (בריטניה) = 0.0069 חביות (בריטניה) 10 Quarts (בריטניה) = 0.0694 חביות (בריטניה) 2500 Quarts (בריטניה) = 17.3621 חביות (בריטניה)
2 Quarts (בריטניה) = 0.0139 חביות (בריטניה) 20 Quarts (בריטניה) = 0.1389 חביות (בריטניה) 5000 Quarts (בריטניה) = 34.7243 חביות (בריטניה)
3 Quarts (בריטניה) = 0.0208 חביות (בריטניה) 30 Quarts (בריטניה) = 0.2083 חביות (בריטניה) 10000 Quarts (בריטניה) = 69.4485 חביות (בריטניה)
4 Quarts (בריטניה) = 0.0278 חביות (בריטניה) 40 Quarts (בריטניה) = 0.2778 חביות (בריטניה) 25000 Quarts (בריטניה) = 173.62 חביות (בריטניה)
5 Quarts (בריטניה) = 0.0347 חביות (בריטניה) 50 Quarts (בריטניה) = 0.3472 חביות (בריטניה) 50000 Quarts (בריטניה) = 347.24 חביות (בריטניה)
6 Quarts (בריטניה) = 0.0417 חביות (בריטניה) 100 Quarts (בריטניה) = 0.6945 חביות (בריטניה) 100000 Quarts (בריטניה) = 694.49 חביות (בריטניה)
7 Quarts (בריטניה) = 0.0486 חביות (בריטניה) 250 Quarts (בריטניה) = 1.7362 חביות (בריטניה) 250000 Quarts (בריטניה) = 1736.21 חביות (בריטניה)
8 Quarts (בריטניה) = 0.0556 חביות (בריטניה) 500 Quarts (בריטניה) = 3.4724 חביות (בריטניה) 500000 Quarts (בריטניה) = 3472.43 חביות (בריטניה)
9 Quarts (בריטניה) = 0.0625 חביות (בריטניה) 1000 Quarts (בריטניה) = 6.9449 חביות (בריטניה) 1000000 Quarts (בריטניה) = 6944.85 חביות (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: