Quarts (בריטניה) כדי כוסות (בריטניה)

החלפת יחידות החלפות icon

  Quarts (בריטניה) =   כוסות (בריטניה)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- Quarts (בריטניה) כדי כוסות (בריטניה). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 Quarts (בריטניה) = 2 כוסות (בריטניה) 10 Quarts (בריטניה) = 20 כוסות (בריטניה) 2500 Quarts (בריטניה) = 5000 כוסות (בריטניה)
2 Quarts (בריטניה) = 4 כוסות (בריטניה) 20 Quarts (בריטניה) = 40 כוסות (בריטניה) 5000 Quarts (בריטניה) = 10000 כוסות (בריטניה)
3 Quarts (בריטניה) = 6 כוסות (בריטניה) 30 Quarts (בריטניה) = 60 כוסות (בריטניה) 10000 Quarts (בריטניה) = 20000.01 כוסות (בריטניה)
4 Quarts (בריטניה) = 8 כוסות (בריטניה) 40 Quarts (בריטניה) = 80 כוסות (בריטניה) 25000 Quarts (בריטניה) = 50000.02 כוסות (בריטניה)
5 Quarts (בריטניה) = 10 כוסות (בריטניה) 50 Quarts (בריטניה) = 100 כוסות (בריטניה) 50000 Quarts (בריטניה) = 100000.05 כוסות (בריטניה)
6 Quarts (בריטניה) = 12 כוסות (בריטניה) 100 Quarts (בריטניה) = 200 כוסות (בריטניה) 100000 Quarts (בריטניה) = 200000.09 כוסות (בריטניה)
7 Quarts (בריטניה) = 14 כוסות (בריטניה) 250 Quarts (בריטניה) = 500 כוסות (בריטניה) 250000 Quarts (בריטניה) = 500000.23 כוסות (בריטניה)
8 Quarts (בריטניה) = 16 כוסות (בריטניה) 500 Quarts (בריטניה) = 1000 כוסות (בריטניה) 500000 Quarts (בריטניה) = 1000000.45 כוסות (בריטניה)
9 Quarts (בריטניה) = 18 כוסות (בריטניה) 1000 Quarts (בריטניה) = 2000 כוסות (בריטניה) 1000000 Quarts (בריטניה) = 2000000.91 כוסות (בריטניה)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: