กองทัพ แปลง

แปลงระหว่าง กองทัพ หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

หน่วยสลับ สลับ icon

  Kiloponds =   นิวตัน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

kgf กิโลกรัมแรง

ltnf ตันยาวแรง

mGf บังคับ Milligrave

ozf หน่วยออนซ์

Pa/m² อีสเตอร์ ต่อตารางเมตร

stnf แรงตันสั้น