นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ขอแต่ละถูกบันทึกด้วยเหตุผลทางสถิติ คุณอาจได้รับการติดตามระหว่างผู้ชมและชม เว็บไซต์นี้เก็บคุกกี้และข้อมูลอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ที่สามารถระบุคุณจำการกำหนดลักษณะของคุณ เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สาม หรือทำเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมเป็นการวิเคราะห์ และปรับปรุงเนื้อหาและอ่านประสบการณ์ผ่านการใช้คุกกี้ คุณสามารถปิดการใช้คุกกี้ที่ได้ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เฉพาะ ข้อมูลใด ๆ ที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณส่งไปยังไซต์นี้อาจถูกบันทึก นี้มีของ IP ที่อยู่ url ของหน้า ตัวแทนผู้ใช้เบราว์เซอร์ และคุกกี้ บันทึกอาจถูกเก็บไว้ตลอดไป

ผู้ขายบุคคลที่สาม รวมทั้ง Google ใช้คุกกี้เพื่อโฆษณาตามชมก่อนหน้านี้ของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ Google ใช้คุกกี้ D.A.R.T เปิดใช้งานและคู่ให้บริการโฆษณากับเว็บไซต์นี้และ/หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้อาจเลือกที่ไม่ใช้คุกกี้ D.A.R.T โดยการเยี่ยมชม google.com/privacy_ads.html

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีอัพเด 31 September 2015 ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 31 September 2015 . For more information contact us