น้ำหนัก แปลง

แปลงระหว่าง น้ำหนัก หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

หน่วยสลับ สลับ icon

  ปอนด์ =   กิโลกรัม

ความแม่นยำ: ทศนิยม

gr t ธัญพืชที่ทรอย

tr ct ทรอยกะรัต