พลังงาน แปลง

หน่วยสลับ สลับ icon

  จูล =   กิโลแคลอรี

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงระหว่าง พลังงาน หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.