พลังงาน แปลง

แปลงระหว่าง พลังงาน หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

หน่วยสลับ สลับ icon

  จูล =   กิโลแคลอรี

ความแม่นยำ: ทศนิยม