ที่ตั้ง แปลง

หน่วยสลับ สลับ icon

  ตารางฟุต =   ตารางเมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงระหว่าง ที่ตั้ง หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

cm² หน่วยตารางเซนติเมตร

dm² เดซิเมตร สี่เหลี่ยม

km² ตารางกิโลเมตร

nm² ตาราง นาโนเมตร

µm² ไมโครมิเตอร์ สี่เหลี่ยม