ความเร็ว แปลง

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลเมตรต่อชั่วโมง =   ไมล์ต่อชั่วโมง

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงระหว่าง ความเร็ว หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.