ความยาว แปลง

หน่วยสลับ สลับ icon

  เมตร =   เท้า

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงระหว่าง ความยาว หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

au หน่วยดาราศาสตร์

cm หน่วยเซนติเมตร

μm ไมโครมิเตอร์

แปดเฟอลองกับหนึ่งไมล์