ความดัน แปลง

แปลงระหว่าง ความดัน หน่วย โดยใช้เครื่องคิดเลขของเราออนไลน์. ป้อนยอดเงินที่ต้องการแปลง และกดปุ่มแปลง.

หน่วยสลับ สลับ icon

  เมกะปาสคาล =   kgf/cm²

ความแม่นยำ: ทศนิยม

atm บรรยากาศทางกายภาพ

cmH2O หน่วยเซนติเมตรของน้ำ

cmHg หน่วยเซนติเมตรของปรอท

ftH2O ฟุตของน้ำ

hPa เฮกโตปาสคาล

inH2O นิ้วของน้ำ

inHg นิ้วของปรอท

kPa กิโลปาสคาล

ksi Kilopounds ต่อตารางนิ้ว

mH2O เมตรน้ำ

mmHg มิลลิเมตร ปรอท

MPa เมกะปาสคาล

psf ปอนด์ ต่อตารางฟุต

psi ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว