זימים (לנו - נוזלי) כדי גלונים (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  זימים (לנו - נוזלי) =   גלונים (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- זימים (לנו - נוזלי) כדי גלונים (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 זימים (לנו - נוזלי) = 0.0313 גלונים (לנו - נוזלי) 10 זימים (לנו - נוזלי) = 0.3125 גלונים (לנו - נוזלי) 2500 זימים (לנו - נוזלי) = 78.125 גלונים (לנו - נוזלי)
2 זימים (לנו - נוזלי) = 0.0625 גלונים (לנו - נוזלי) 20 זימים (לנו - נוזלי) = 0.625 גלונים (לנו - נוזלי) 5000 זימים (לנו - נוזלי) = 156.25 גלונים (לנו - נוזלי)
3 זימים (לנו - נוזלי) = 0.0938 גלונים (לנו - נוזלי) 30 זימים (לנו - נוזלי) = 0.9375 גלונים (לנו - נוזלי) 10000 זימים (לנו - נוזלי) = 312.5 גלונים (לנו - נוזלי)
4 זימים (לנו - נוזלי) = 0.125 גלונים (לנו - נוזלי) 40 זימים (לנו - נוזלי) = 1.25 גלונים (לנו - נוזלי) 25000 זימים (לנו - נוזלי) = 781.25 גלונים (לנו - נוזלי)
5 זימים (לנו - נוזלי) = 0.1563 גלונים (לנו - נוזלי) 50 זימים (לנו - נוזלי) = 1.5625 גלונים (לנו - נוזלי) 50000 זימים (לנו - נוזלי) = 1562.5 גלונים (לנו - נוזלי)
6 זימים (לנו - נוזלי) = 0.1875 גלונים (לנו - נוזלי) 100 זימים (לנו - נוזלי) = 3.125 גלונים (לנו - נוזלי) 100000 זימים (לנו - נוזלי) = 3125 גלונים (לנו - נוזלי)
7 זימים (לנו - נוזלי) = 0.2188 גלונים (לנו - נוזלי) 250 זימים (לנו - נוזלי) = 7.8125 גלונים (לנו - נוזלי) 250000 זימים (לנו - נוזלי) = 7812.5 גלונים (לנו - נוזלי)
8 זימים (לנו - נוזלי) = 0.25 גלונים (לנו - נוזלי) 500 זימים (לנו - נוזלי) = 15.625 גלונים (לנו - נוזלי) 500000 זימים (לנו - נוזלי) = 15625.01 גלונים (לנו - נוזלי)
9 זימים (לנו - נוזלי) = 0.2813 גלונים (לנו - נוזלי) 1000 זימים (לנו - נוזלי) = 31.25 גלונים (לנו - נוזלי) 1000000 זימים (לנו - נוזלי) = 31250.01 גלונים (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: