זימים (לנו - נוזלי) כדי כוסות

החלפת יחידות החלפות icon

  זימים (לנו - נוזלי) =   כוסות

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- זימים (לנו - נוזלי) כדי כוסות. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 זימים (לנו - נוזלי) = 0.5 כוסות 10 זימים (לנו - נוזלי) = 5 כוסות 2500 זימים (לנו - נוזלי) = 1250 כוסות
2 זימים (לנו - נוזלי) = 1 כוסות 20 זימים (לנו - נוזלי) = 10 כוסות 5000 זימים (לנו - נוזלי) = 2500 כוסות
3 זימים (לנו - נוזלי) = 1.5 כוסות 30 זימים (לנו - נוזלי) = 15 כוסות 10000 זימים (לנו - נוזלי) = 5000 כוסות
4 זימים (לנו - נוזלי) = 2 כוסות 40 זימים (לנו - נוזלי) = 20 כוסות 25000 זימים (לנו - נוזלי) = 12500 כוסות
5 זימים (לנו - נוזלי) = 2.5 כוסות 50 זימים (לנו - נוזלי) = 25 כוסות 50000 זימים (לנו - נוזלי) = 25000 כוסות
6 זימים (לנו - נוזלי) = 3 כוסות 100 זימים (לנו - נוזלי) = 50 כוסות 100000 זימים (לנו - נוזלי) = 50000.01 כוסות
7 זימים (לנו - נוזלי) = 3.5 כוסות 250 זימים (לנו - נוזלי) = 125 כוסות 250000 זימים (לנו - נוזלי) = 125000.01 כוסות
8 זימים (לנו - נוזלי) = 4 כוסות 500 זימים (לנו - נוזלי) = 250 כוסות 500000 זימים (לנו - נוזלי) = 250000.03 כוסות
9 זימים (לנו - נוזלי) = 4.5 כוסות 1000 זימים (לנו - נוזלי) = 500 כוסות 1000000 זימים (לנו - נוזלי) = 500000.06 כוסות

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: