זימים (לנו - נוזלי) כדי כוסות (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  זימים (לנו - נוזלי) =   כוסות (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- זימים (לנו - נוזלי) כדי כוסות (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 זימים (לנו - נוזלי) = 0.25 כוסות (לנו - נוזלי) 10 זימים (לנו - נוזלי) = 2.5 כוסות (לנו - נוזלי) 2500 זימים (לנו - נוזלי) = 625 כוסות (לנו - נוזלי)
2 זימים (לנו - נוזלי) = 0.5 כוסות (לנו - נוזלי) 20 זימים (לנו - נוזלי) = 5 כוסות (לנו - נוזלי) 5000 זימים (לנו - נוזלי) = 1250 כוסות (לנו - נוזלי)
3 זימים (לנו - נוזלי) = 0.75 כוסות (לנו - נוזלי) 30 זימים (לנו - נוזלי) = 7.5 כוסות (לנו - נוזלי) 10000 זימים (לנו - נוזלי) = 2500 כוסות (לנו - נוזלי)
4 זימים (לנו - נוזלי) = 1 כוסות (לנו - נוזלי) 40 זימים (לנו - נוזלי) = 10 כוסות (לנו - נוזלי) 25000 זימים (לנו - נוזלי) = 6250 כוסות (לנו - נוזלי)
5 זימים (לנו - נוזלי) = 1.25 כוסות (לנו - נוזלי) 50 זימים (לנו - נוזלי) = 12.5 כוסות (לנו - נוזלי) 50000 זימים (לנו - נוזלי) = 12500 כוסות (לנו - נוזלי)
6 זימים (לנו - נוזלי) = 1.5 כוסות (לנו - נוזלי) 100 זימים (לנו - נוזלי) = 25 כוסות (לנו - נוזלי) 100000 זימים (לנו - נוזלי) = 24999.99 כוסות (לנו - נוזלי)
7 זימים (לנו - נוזלי) = 1.75 כוסות (לנו - נוזלי) 250 זימים (לנו - נוזלי) = 62.5 כוסות (לנו - נוזלי) 250000 זימים (לנו - נוזלי) = 62499.98 כוסות (לנו - נוזלי)
8 זימים (לנו - נוזלי) = 2 כוסות (לנו - נוזלי) 500 זימים (לנו - נוזלי) = 125 כוסות (לנו - נוזלי) 500000 זימים (לנו - נוזלי) = 124999.96 כוסות (לנו - נוזלי)
9 זימים (לנו - נוזלי) = 2.25 כוסות (לנו - נוזלי) 1000 זימים (לנו - נוזלי) = 250 כוסות (לנו - נוזלי) 1000000 זימים (לנו - נוזלי) = 249999.91 כוסות (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: