מילימטר מעוקב כדי זימים (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  מילימטר מעוקב =   זימים (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- מילימטר מעוקב כדי זימים (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 מילימטר מעוקב = 8.4535×10-6 זימים (לנו - נוזלי) 10 מילימטר מעוקב = 8.5×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 2500 מילימטר מעוקב = 0.0211 זימים (לנו - נוזלי)
2 מילימטר מעוקב = 1.7×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 20 מילימטר מעוקב = 0.000169 זימים (לנו - נוזלי) 5000 מילימטר מעוקב = 0.0423 זימים (לנו - נוזלי)
3 מילימטר מעוקב = 2.5×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 30 מילימטר מעוקב = 0.000254 זימים (לנו - נוזלי) 10000 מילימטר מעוקב = 0.0845 זימים (לנו - נוזלי)
4 מילימטר מעוקב = 3.4×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 40 מילימטר מעוקב = 0.000338 זימים (לנו - נוזלי) 25000 מילימטר מעוקב = 0.2113 זימים (לנו - נוזלי)
5 מילימטר מעוקב = 4.2×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 50 מילימטר מעוקב = 0.000423 זימים (לנו - נוזלי) 50000 מילימטר מעוקב = 0.4227 זימים (לנו - נוזלי)
6 מילימטר מעוקב = 5.1×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 100 מילימטר מעוקב = 0.000845 זימים (לנו - נוזלי) 100000 מילימטר מעוקב = 0.8454 זימים (לנו - נוזלי)
7 מילימטר מעוקב = 5.9×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 250 מילימטר מעוקב = 0.0021 זימים (לנו - נוזלי) 250000 מילימטר מעוקב = 2.1134 זימים (לנו - נוזלי)
8 מילימטר מעוקב = 6.8×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 500 מילימטר מעוקב = 0.0042 זימים (לנו - נוזלי) 500000 מילימטר מעוקב = 4.2268 זימים (לנו - נוזלי)
9 מילימטר מעוקב = 7.6×10-5 זימים (לנו - נוזלי) 1000 מילימטר מעוקב = 0.0085 זימים (לנו - נוזלי) 1000000 מילימטר מעוקב = 8.4535 זימים (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: