סמ ק כדי חביות (לנו - יבש)

החלפת יחידות החלפות icon

  סמ ק =   חביות (לנו - יבש)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- סמ ק כדי חביות (לנו - יבש). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 סמ ק = 8.6485×10-6 חביות (לנו - יבש) 10 סמ ק = 8.6×10-5 חביות (לנו - יבש) 2500 סמ ק = 0.0216 חביות (לנו - יבש)
2 סמ ק = 1.7×10-5 חביות (לנו - יבש) 20 סמ ק = 0.000173 חביות (לנו - יבש) 5000 סמ ק = 0.0432 חביות (לנו - יבש)
3 סמ ק = 2.6×10-5 חביות (לנו - יבש) 30 סמ ק = 0.000259 חביות (לנו - יבש) 10000 סמ ק = 0.0865 חביות (לנו - יבש)
4 סמ ק = 3.5×10-5 חביות (לנו - יבש) 40 סמ ק = 0.000346 חביות (לנו - יבש) 25000 סמ ק = 0.2162 חביות (לנו - יבש)
5 סמ ק = 4.3×10-5 חביות (לנו - יבש) 50 סמ ק = 0.000432 חביות (לנו - יבש) 50000 סמ ק = 0.4324 חביות (לנו - יבש)
6 סמ ק = 5.2×10-5 חביות (לנו - יבש) 100 סמ ק = 0.000865 חביות (לנו - יבש) 100000 סמ ק = 0.8648 חביות (לנו - יבש)
7 סמ ק = 6.1×10-5 חביות (לנו - יבש) 250 סמ ק = 0.0022 חביות (לנו - יבש) 250000 סמ ק = 2.1621 חביות (לנו - יבש)
8 סמ ק = 6.9×10-5 חביות (לנו - יבש) 500 סמ ק = 0.0043 חביות (לנו - יבש) 500000 סמ ק = 4.3242 חביות (לנו - יבש)
9 סמ ק = 7.8×10-5 חביות (לנו - יבש) 1000 סמ ק = 0.0086 חביות (לנו - יבש) 1000000 סמ ק = 8.6485 חביות (לנו - יבש)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: