סמ ק כדי קילומטרים מעוקבים

החלפת יחידות החלפות icon

  סמ ק =   קילומטרים מעוקבים

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- סמ ק כדי קילומטרים מעוקבים. הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 10 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 2500 סמ ק = 3.0×10-12 קילומטרים מעוקבים
2 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 20 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 5000 סמ ק = 5.0×10-12 קילומטרים מעוקבים
3 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 30 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 10000 סמ ק = 1.0×10-11 קילומטרים מעוקבים
4 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 40 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 25000 סמ ק = 2.5×10-11 קילומטרים מעוקבים
5 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 50 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 50000 סמ ק = 5.0×10-11 קילומטרים מעוקבים
6 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 100 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 100000 סמ ק = 1.0×10-10 קילומטרים מעוקבים
7 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 250 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 250000 סמ ק = 2.5×10-10 קילומטרים מעוקבים
8 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 500 סמ ק = 1.0×10-12 קילומטרים מעוקבים 500000 סמ ק = 5.0×10-10 קילומטרים מעוקבים
9 סמ ק = 0 קילומטרים מעוקבים 1000 סמ ק = 1.0×10-12 קילומטרים מעוקבים 1000000 סמ ק = 1.0×10-9 קילומטרים מעוקבים

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: