סמ ק כדי שטר (ארה ב)

החלפת יחידות החלפות icon

  סמ ק =   שטר (ארה ב)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- סמ ק כדי שטר (ארה ב). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 סמ ק = 2.8×10-5 שטר (ארה ב) 10 סמ ק = 0.000284 שטר (ארה ב) 2500 סמ ק = 0.0709 שטר (ארה ב)
2 סמ ק = 5.7×10-5 שטר (ארה ב) 20 סמ ק = 0.000568 שטר (ארה ב) 5000 סמ ק = 0.1419 שטר (ארה ב)
3 סמ ק = 8.5×10-5 שטר (ארה ב) 30 סמ ק = 0.000851 שטר (ארה ב) 10000 סמ ק = 0.2838 שטר (ארה ב)
4 סמ ק = 0.000114 שטר (ארה ב) 40 סמ ק = 0.0011 שטר (ארה ב) 25000 סמ ק = 0.7094 שטר (ארה ב)
5 סמ ק = 0.000142 שטר (ארה ב) 50 סמ ק = 0.0014 שטר (ארה ב) 50000 סמ ק = 1.4189 שטר (ארה ב)
6 סמ ק = 0.00017 שטר (ארה ב) 100 סמ ק = 0.0028 שטר (ארה ב) 100000 סמ ק = 2.8378 שטר (ארה ב)
7 סמ ק = 0.000199 שטר (ארה ב) 250 סמ ק = 0.0071 שטר (ארה ב) 250000 סמ ק = 7.0944 שטר (ארה ב)
8 סמ ק = 0.000227 שטר (ארה ב) 500 סמ ק = 0.0142 שטר (ארה ב) 500000 סמ ק = 14.1888 שטר (ארה ב)
9 סמ ק = 0.000255 שטר (ארה ב) 1000 סמ ק = 0.0284 שטר (ארה ב) 1000000 סמ ק = 28.3776 שטר (ארה ב)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: