סמ ק כדי חביות (לנו - נוזלי)

החלפת יחידות החלפות icon

  סמ ק =   חביות (לנו - נוזלי)

דיוק: ספרות עשרוניות

המרה מ- סמ ק כדי חביות (לנו - נוזלי). הקלד הסכום שברצונך להמיר, לחץ על לחצן המר.

שייך בקטגוריה
נפח

1 סמ ק = 6.2898×10-6 חביות (לנו - נוזלי) 10 סמ ק = 6.3×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 2500 סמ ק = 0.0157 חביות (לנו - נוזלי)
2 סמ ק = 1.3×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 20 סמ ק = 0.000126 חביות (לנו - נוזלי) 5000 סמ ק = 0.0314 חביות (לנו - נוזלי)
3 סמ ק = 1.9×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 30 סמ ק = 0.000189 חביות (לנו - נוזלי) 10000 סמ ק = 0.0629 חביות (לנו - נוזלי)
4 סמ ק = 2.5×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 40 סמ ק = 0.000252 חביות (לנו - נוזלי) 25000 סמ ק = 0.1572 חביות (לנו - נוזלי)
5 סמ ק = 3.1×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 50 סמ ק = 0.000314 חביות (לנו - נוזלי) 50000 סמ ק = 0.3145 חביות (לנו - נוזלי)
6 סמ ק = 3.8×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 100 סמ ק = 0.000629 חביות (לנו - נוזלי) 100000 סמ ק = 0.629 חביות (לנו - נוזלי)
7 סמ ק = 4.4×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 250 סמ ק = 0.0016 חביות (לנו - נוזלי) 250000 סמ ק = 1.5725 חביות (לנו - נוזלי)
8 סמ ק = 5.0×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 500 סמ ק = 0.0031 חביות (לנו - נוזלי) 500000 סמ ק = 3.1449 חביות (לנו - נוזלי)
9 סמ ק = 5.7×10-5 חביות (לנו - נוזלי) 1000 סמ ק = 0.0063 חביות (לנו - נוזלי) 1000000 סמ ק = 6.2898 חביות (לנו - נוזלי)

להטביע זה ממיר יחידת דף או בבלוג שלך, על-ידי העתקת קוד ה-HTML הבאים: