ฟุตต่อวินาที ถง ไมล์ต่อชั่วโมง

หน่วยสลับ สลับ icon

  ฟุตต่อวินาที =   ไมล์ต่อชั่วโมง

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ฟุตต่อวินาที ถง ไมล์ต่อชั่วโมง. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ความเร็ว

1 ฟุตต่อวินาที = 0.6818 ไมล์ต่อชั่วโมง 10 ฟุตต่อวินาที = 6.8182 ไมล์ต่อชั่วโมง 2500 ฟุตต่อวินาที = 1704.55 ไมล์ต่อชั่วโมง
2 ฟุตต่อวินาที = 1.3636 ไมล์ต่อชั่วโมง 20 ฟุตต่อวินาที = 13.6364 ไมล์ต่อชั่วโมง 5000 ฟุตต่อวินาที = 3409.09 ไมล์ต่อชั่วโมง
3 ฟุตต่อวินาที = 2.0455 ไมล์ต่อชั่วโมง 30 ฟุตต่อวินาที = 20.4545 ไมล์ต่อชั่วโมง 10000 ฟุตต่อวินาที = 6818.18 ไมล์ต่อชั่วโมง
4 ฟุตต่อวินาที = 2.7273 ไมล์ต่อชั่วโมง 40 ฟุตต่อวินาที = 27.2727 ไมล์ต่อชั่วโมง 25000 ฟุตต่อวินาที = 17045.45 ไมล์ต่อชั่วโมง
5 ฟุตต่อวินาที = 3.4091 ไมล์ต่อชั่วโมง 50 ฟุตต่อวินาที = 34.0909 ไมล์ต่อชั่วโมง 50000 ฟุตต่อวินาที = 34090.9 ไมล์ต่อชั่วโมง
6 ฟุตต่อวินาที = 4.0909 ไมล์ต่อชั่วโมง 100 ฟุตต่อวินาที = 68.1818 ไมล์ต่อชั่วโมง 100000 ฟุตต่อวินาที = 68181.81 ไมล์ต่อชั่วโมง
7 ฟุตต่อวินาที = 4.7727 ไมล์ต่อชั่วโมง 250 ฟุตต่อวินาที = 170.45 ไมล์ต่อชั่วโมง 250000 ฟุตต่อวินาที = 170454.52 ไมล์ต่อชั่วโมง
8 ฟุตต่อวินาที = 5.4545 ไมล์ต่อชั่วโมง 500 ฟุตต่อวินาที = 340.91 ไมล์ต่อชั่วโมง 500000 ฟุตต่อวินาที = 340909.04 ไมล์ต่อชั่วโมง
9 ฟุตต่อวินาที = 6.1364 ไมล์ต่อชั่วโมง 1000 ฟุตต่อวินาที = 681.82 ไมล์ต่อชั่วโมง 1000000 ฟุตต่อวินาที = 681818.07 ไมล์ต่อชั่วโมง

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: