นิวตันเมตร ถง แรงปอนด์ฟุต

หน่วยสลับ สลับ icon

  นิวตันเมตร =   แรงปอนด์ฟุต

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก นิวตันเมตร ถง แรงปอนด์ฟุต. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
แรงบิด

1 นิวตันเมตร = 0.7376 แรงปอนด์ฟุต 10 นิวตันเมตร = 7.3756 แรงปอนด์ฟุต 2500 นิวตันเมตร = 1843.91 แรงปอนด์ฟุต
2 นิวตันเมตร = 1.4751 แรงปอนด์ฟุต 20 นิวตันเมตร = 14.7512 แรงปอนด์ฟุต 5000 นิวตันเมตร = 3687.81 แรงปอนด์ฟุต
3 นิวตันเมตร = 2.2127 แรงปอนด์ฟุต 30 นิวตันเมตร = 22.1269 แรงปอนด์ฟุต 10000 นิวตันเมตร = 7375.62 แรงปอนด์ฟุต
4 นิวตันเมตร = 2.9502 แรงปอนด์ฟุต 40 นิวตันเมตร = 29.5025 แรงปอนด์ฟุต 25000 นิวตันเมตร = 18439.05 แรงปอนด์ฟุต
5 นิวตันเมตร = 3.6878 แรงปอนด์ฟุต 50 นิวตันเมตร = 36.8781 แรงปอนด์ฟุต 50000 นิวตันเมตร = 36878.11 แรงปอนด์ฟุต
6 นิวตันเมตร = 4.4254 แรงปอนด์ฟุต 100 นิวตันเมตร = 73.7562 แรงปอนด์ฟุต 100000 นิวตันเมตร = 73756.21 แรงปอนด์ฟุต
7 นิวตันเมตร = 5.1629 แรงปอนด์ฟุต 250 นิวตันเมตร = 184.39 แรงปอนด์ฟุต 250000 นิวตันเมตร = 184390.54 แรงปอนด์ฟุต
8 นิวตันเมตร = 5.9005 แรงปอนด์ฟุต 500 นิวตันเมตร = 368.78 แรงปอนด์ฟุต 500000 นิวตันเมตร = 368781.07 แรงปอนด์ฟุต
9 นิวตันเมตร = 6.6381 แรงปอนด์ฟุต 1000 นิวตันเมตร = 737.56 แรงปอนด์ฟุต 1000000 นิวตันเมตร = 737562.15 แรงปอนด์ฟุต

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: