กิกะไบต์ ถง เมกะไบต์

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิกะไบต์ =   เมกะไบต์

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก กิกะไบต์ ถง เมกะไบต์. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ขนาดข้อมูล

1 กิกะไบต์ = 1024 เมกะไบต์ 10 กิกะไบต์ = 10240 เมกะไบต์ 2500 กิกะไบต์ = 2560000 เมกะไบต์
2 กิกะไบต์ = 2048 เมกะไบต์ 20 กิกะไบต์ = 20480 เมกะไบต์ 5000 กิกะไบต์ = 5120000 เมกะไบต์
3 กิกะไบต์ = 3072 เมกะไบต์ 30 กิกะไบต์ = 30720 เมกะไบต์ 10000 กิกะไบต์ = 10240000 เมกะไบต์
4 กิกะไบต์ = 4096 เมกะไบต์ 40 กิกะไบต์ = 40960 เมกะไบต์ 25000 กิกะไบต์ = 25600000 เมกะไบต์
5 กิกะไบต์ = 5120 เมกะไบต์ 50 กิกะไบต์ = 51200 เมกะไบต์ 50000 กิกะไบต์ = 51200000 เมกะไบต์
6 กิกะไบต์ = 6144 เมกะไบต์ 100 กิกะไบต์ = 102400 เมกะไบต์ 100000 กิกะไบต์ = 102400000 เมกะไบต์
7 กิกะไบต์ = 7168 เมกะไบต์ 250 กิกะไบต์ = 256000 เมกะไบต์ 250000 กิกะไบต์ = 256000000 เมกะไบต์
8 กิกะไบต์ = 8192 เมกะไบต์ 500 กิกะไบต์ = 512000 เมกะไบต์ 500000 กิกะไบต์ = 512000000 เมกะไบต์
9 กิกะไบต์ = 9216 เมกะไบต์ 1000 กิกะไบต์ = 1024000 เมกะไบต์ 1000000 กิกะไบต์ = 1024000000 เมกะไบต์

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: