กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง ถง Joules ต่อวินาที

หน่วยสลับ สลับ icon

  กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง =   Joules ต่อวินาที

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง ถง Joules ต่อวินาที. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
อำนาจ

1 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 1.163 Joules ต่อวินาที 10 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 11.63 Joules ต่อวินาที 2500 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 2907.5 Joules ต่อวินาที
2 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 2.326 Joules ต่อวินาที 20 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 23.26 Joules ต่อวินาที 5000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 5815 Joules ต่อวินาที
3 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 3.489 Joules ต่อวินาที 30 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 34.89 Joules ต่อวินาที 10000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 11630 Joules ต่อวินาที
4 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 4.652 Joules ต่อวินาที 40 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 46.52 Joules ต่อวินาที 25000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 29075 Joules ต่อวินาที
5 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 5.815 Joules ต่อวินาที 50 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 58.15 Joules ต่อวินาที 50000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 58150 Joules ต่อวินาที
6 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 6.978 Joules ต่อวินาที 100 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 116.3 Joules ต่อวินาที 100000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 116300 Joules ต่อวินาที
7 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 8.141 Joules ต่อวินาที 250 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 290.75 Joules ต่อวินาที 250000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 290750 Joules ต่อวินาที
8 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 9.304 Joules ต่อวินาที 500 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 581.5 Joules ต่อวินาที 500000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 581499.99 Joules ต่อวินาที
9 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 10.467 Joules ต่อวินาที 1000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 1163 Joules ต่อวินาที 1000000 กิโลแคลอรี ต่อชั่วโมง = 1162999.98 Joules ต่อวินาที

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: