ช้อนชา (วัด) ถง Centiliters

หน่วยสลับ สลับ icon

  ช้อนชา (วัด) =   Centiliters

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ช้อนชา (วัด) ถง Centiliters. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ช้อนชา (วัด) = 0.5 Centiliters 10 ช้อนชา (วัด) = 5 Centiliters 2500 ช้อนชา (วัด) = 1250 Centiliters
2 ช้อนชา (วัด) = 1 Centiliters 20 ช้อนชา (วัด) = 10 Centiliters 5000 ช้อนชา (วัด) = 2500 Centiliters
3 ช้อนชา (วัด) = 1.5 Centiliters 30 ช้อนชา (วัด) = 15 Centiliters 10000 ช้อนชา (วัด) = 5000 Centiliters
4 ช้อนชา (วัด) = 2 Centiliters 40 ช้อนชา (วัด) = 20 Centiliters 25000 ช้อนชา (วัด) = 12500 Centiliters
5 ช้อนชา (วัด) = 2.5 Centiliters 50 ช้อนชา (วัด) = 25 Centiliters 50000 ช้อนชา (วัด) = 25000 Centiliters
6 ช้อนชา (วัด) = 3 Centiliters 100 ช้อนชา (วัด) = 50 Centiliters 100000 ช้อนชา (วัด) = 50000 Centiliters
7 ช้อนชา (วัด) = 3.5 Centiliters 250 ช้อนชา (วัด) = 125 Centiliters 250000 ช้อนชา (วัด) = 125000 Centiliters
8 ช้อนชา (วัด) = 4 Centiliters 500 ช้อนชา (วัด) = 250 Centiliters 500000 ช้อนชา (วัด) = 250000 Centiliters
9 ช้อนชา (วัด) = 4.5 Centiliters 1000 ช้อนชา (วัด) = 500 Centiliters 1000000 ช้อนชา (วัด) = 500000 Centiliters

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: