ช้อนโต๊ะ (เมตริก) ถง ลูกบาศก์เมตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  ช้อนโต๊ะ (เมตริก) =   ลูกบาศก์เมตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ช้อนโต๊ะ (เมตริก) ถง ลูกบาศก์เมตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 1.5×10-5 ลูกบาศก์เมตร 10 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.00015 ลูกบาศก์เมตร 2500 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.0375 ลูกบาศก์เมตร
2 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 3.0×10-5 ลูกบาศก์เมตร 20 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.0003 ลูกบาศก์เมตร 5000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.075 ลูกบาศก์เมตร
3 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 4.5×10-5 ลูกบาศก์เมตร 30 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.00045 ลูกบาศก์เมตร 10000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.15 ลูกบาศก์เมตร
4 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 6.0×10-5 ลูกบาศก์เมตร 40 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.0006 ลูกบาศก์เมตร 25000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.375 ลูกบาศก์เมตร
5 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 7.5×10-5 ลูกบาศก์เมตร 50 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.00075 ลูกบาศก์เมตร 50000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.75 ลูกบาศก์เมตร
6 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 9.0×10-5 ลูกบาศก์เมตร 100 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.0015 ลูกบาศก์เมตร 100000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 1.5 ลูกบาศก์เมตร
7 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.000105 ลูกบาศก์เมตร 250 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.0037 ลูกบาศก์เมตร 250000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 3.75 ลูกบาศก์เมตร
8 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.00012 ลูกบาศก์เมตร 500 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.0075 ลูกบาศก์เมตร 500000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 7.5 ลูกบาศก์เมตร
9 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.000135 ลูกบาศก์เมตร 1000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 0.015 ลูกบาศก์เมตร 1000000 ช้อนโต๊ะ (เมตริก) = 15 ลูกบาศก์เมตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: