ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.006 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0595 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 14.881 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0119 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.119 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 29.7619 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0179 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.1786 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 59.5238 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0238 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.2381 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 148.81 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0298 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.2976 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 297.62 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0357 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.5952 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 595.24 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0417 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 1.4881 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 1488.1 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0476 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 2.9762 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 2976.19 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 0.0536 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 5.9524 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 ตามปริมาณ (เรา - ของเหลว) = 5952.38 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: