บาร์เรล (UK) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  บาร์เรล (UK) =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก บาร์เรล (UK) ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 บาร์เรล (UK) = 1.0293 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 บาร์เรล (UK) = 10.2933 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 บาร์เรล (UK) = 2573.32 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 บาร์เรล (UK) = 2.0587 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 บาร์เรล (UK) = 20.5866 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 บาร์เรล (UK) = 5146.64 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 บาร์เรล (UK) = 3.088 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 บาร์เรล (UK) = 30.8798 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 บาร์เรล (UK) = 10293.28 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 บาร์เรล (UK) = 4.1173 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 บาร์เรล (UK) = 41.1731 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 บาร์เรล (UK) = 25733.2 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 บาร์เรล (UK) = 5.1466 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 บาร์เรล (UK) = 51.4664 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 บาร์เรล (UK) = 51466.39 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 บาร์เรล (UK) = 6.176 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 บาร์เรล (UK) = 102.93 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 บาร์เรล (UK) = 102932.79 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 บาร์เรล (UK) = 7.2053 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 บาร์เรล (UK) = 257.33 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 บาร์เรล (UK) = 257331.97 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 บาร์เรล (UK) = 8.2346 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 บาร์เรล (UK) = 514.66 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 บาร์เรล (UK) = 514663.94 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 บาร์เรล (UK) = 9.264 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 บาร์เรล (UK) = 1029.33 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 บาร์เรล (UK) = 1029327.88 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: