ฟุตบอร์ด ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  ฟุตบอร์ด =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ฟุตบอร์ด ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ฟุตบอร์ด = 0.0148 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 ฟุตบอร์ด = 0.1484 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 ฟุตบอร์ด = 37.1058 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 ฟุตบอร์ด = 0.0297 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 ฟุตบอร์ด = 0.2968 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 ฟุตบอร์ด = 74.2115 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 ฟุตบอร์ด = 0.0445 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 ฟุตบอร์ด = 0.4453 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 ฟุตบอร์ด = 148.42 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 ฟุตบอร์ด = 0.0594 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 ฟุตบอร์ด = 0.5937 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 ฟุตบอร์ด = 371.06 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 ฟุตบอร์ด = 0.0742 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 ฟุตบอร์ด = 0.7421 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 ฟุตบอร์ด = 742.12 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 ฟุตบอร์ด = 0.0891 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 ฟุตบอร์ด = 1.4842 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 ฟุตบอร์ด = 1484.23 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 ฟุตบอร์ด = 0.1039 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 ฟุตบอร์ด = 3.7106 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 ฟุตบอร์ด = 3710.58 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 ฟุตบอร์ด = 0.1187 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 ฟุตบอร์ด = 7.4212 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 ฟุตบอร์ด = 7421.15 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 ฟุตบอร์ด = 0.1336 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 ฟุตบอร์ด = 14.8423 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 ฟุตบอร์ด = 14842.3 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: