รูปี ปากีสถาน ถง ดอลลาร์ บรูไน

หน่วยสลับ สลับ icon

  รูปี ปากีสถาน =   ดอลลาร์ บรูไน

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก รูปี ปากีสถาน ถง ดอลลาร์ บรูไน. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 รูปี ปากีสถาน = 0.0087 ดอลลาร์ บรูไน 10 รูปี ปากีสถาน = 0.0871 ดอลลาร์ บรูไน 2500 รูปี ปากีสถาน = 21.7747 ดอลลาร์ บรูไน
2 รูปี ปากีสถาน = 0.0174 ดอลลาร์ บรูไน 20 รูปี ปากีสถาน = 0.1742 ดอลลาร์ บรูไน 5000 รูปี ปากีสถาน = 43.5495 ดอลลาร์ บรูไน
3 รูปี ปากีสถาน = 0.0261 ดอลลาร์ บรูไน 30 รูปี ปากีสถาน = 0.2613 ดอลลาร์ บรูไน 10000 รูปี ปากีสถาน = 87.0989 ดอลลาร์ บรูไน
4 รูปี ปากีสถาน = 0.0348 ดอลลาร์ บรูไน 40 รูปี ปากีสถาน = 0.3484 ดอลลาร์ บรูไน 25000 รูปี ปากีสถาน = 217.75 ดอลลาร์ บรูไน
5 รูปี ปากีสถาน = 0.0435 ดอลลาร์ บรูไน 50 รูปี ปากีสถาน = 0.4355 ดอลลาร์ บรูไน 50000 รูปี ปากีสถาน = 435.49 ดอลลาร์ บรูไน
6 รูปี ปากีสถาน = 0.0523 ดอลลาร์ บรูไน 100 รูปี ปากีสถาน = 0.871 ดอลลาร์ บรูไน 100000 รูปี ปากีสถาน = 870.99 ดอลลาร์ บรูไน
7 รูปี ปากีสถาน = 0.061 ดอลลาร์ บรูไน 250 รูปี ปากีสถาน = 2.1775 ดอลลาร์ บรูไน 250000 รูปี ปากีสถาน = 2177.47 ดอลลาร์ บรูไน
8 รูปี ปากีสถาน = 0.0697 ดอลลาร์ บรูไน 500 รูปี ปากีสถาน = 4.3549 ดอลลาร์ บรูไน 500000 รูปี ปากีสถาน = 4354.95 ดอลลาร์ บรูไน
9 รูปี ปากีสถาน = 0.0784 ดอลลาร์ บรูไน 1000 รูปี ปากีสถาน = 8.7099 ดอลลาร์ บรูไน 1000000 รูปี ปากีสถาน = 8709.89 ดอลลาร์ บรูไน

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: