รูปี เนปาล ถง ดอลลาร์ สิงคโปร์

หน่วยสลับ สลับ icon

  รูปี เนปาล =   ดอลลาร์ สิงคโปร์

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก รูปี เนปาล ถง ดอลลาร์ สิงคโปร์. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
สกุลเงิน

1 รูปี เนปาล = 0.0119 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 10 รูปี เนปาล = 0.1191 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 2500 รูปี เนปาล = 29.764 ดอลลาร์ สิงคโปร์
2 รูปี เนปาล = 0.0238 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 20 รูปี เนปาล = 0.2381 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 5000 รูปี เนปาล = 59.528 ดอลลาร์ สิงคโปร์
3 รูปี เนปาล = 0.0357 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 30 รูปี เนปาล = 0.3572 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 10000 รูปี เนปาล = 119.06 ดอลลาร์ สิงคโปร์
4 รูปี เนปาล = 0.0476 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 40 รูปี เนปาล = 0.4762 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 25000 รูปี เนปาล = 297.64 ดอลลาร์ สิงคโปร์
5 รูปี เนปาล = 0.0595 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 50 รูปี เนปาล = 0.5953 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 50000 รูปี เนปาล = 595.28 ดอลลาร์ สิงคโปร์
6 รูปี เนปาล = 0.0714 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 100 รูปี เนปาล = 1.1906 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 100000 รูปี เนปาล = 1190.56 ดอลลาร์ สิงคโปร์
7 รูปี เนปาล = 0.0833 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 250 รูปี เนปาล = 2.9764 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 250000 รูปี เนปาล = 2976.4 ดอลลาร์ สิงคโปร์
8 รูปี เนปาล = 0.0952 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 500 รูปี เนปาล = 5.9528 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 500000 รูปี เนปาล = 5952.8 ดอลลาร์ สิงคโปร์
9 รูปี เนปาล = 0.1072 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 1000 รูปี เนปาล = 11.9056 ดอลลาร์ สิงคโปร์ 1000000 รูปี เนปาล = 11905.61 ดอลลาร์ สิงคโปร์

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: