ลูกบาศก์มิลลิเมตร ถง ลิตร

หน่วยสลับ สลับ icon

  ลูกบาศก์มิลลิเมตร =   ลิตร

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ลูกบาศก์มิลลิเมตร ถง ลิตร. พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 1.0×10-6 ลิตร 10 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 1.0×10-5 ลิตร 2500 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.0025 ลิตร
2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 2.0×10-6 ลิตร 20 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 2.0×10-5 ลิตร 5000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.005 ลิตร
3 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 3.0×10-6 ลิตร 30 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 3.0×10-5 ลิตร 10000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.01 ลิตร
4 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 4.0×10-6 ลิตร 40 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 4.0×10-5 ลิตร 25000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.025 ลิตร
5 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 5.0×10-6 ลิตร 50 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 5.0×10-5 ลิตร 50000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.05 ลิตร
6 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 6.0×10-6 ลิตร 100 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.0001 ลิตร 100000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.1 ลิตร
7 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 7.0×10-6 ลิตร 250 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.00025 ลิตร 250000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.25 ลิตร
8 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 8.0×10-6 ลิตร 500 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.0005 ลิตร 500000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.5 ลิตร
9 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 9.0×10-6 ลิตร 1000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 0.001 ลิตร 1000000 ลูกบาศก์มิลลิเมตร = 1 ลิตร

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: