ลูกบาศก์เซนติเมตร ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

หน่วยสลับ สลับ icon

  ลูกบาศก์เซนติเมตร =   บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ความแม่นยำ: ทศนิยม

แปลงจาก ลูกบาศก์เซนติเมตร ถง บาร์เรล (เรา - ของเหลว). พิมพ์จำนวนที่คุณต้องการแปลง แล้วกดปุ่มแปลง.

อยู่ในหมวดหมู่
ไดรฟ์ข้อมูล

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 6.2898×10-6 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 6.3×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 2500 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0157 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1.3×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000126 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0314 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
3 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1.9×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000189 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
4 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 2.5×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000252 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 25000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.1572 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 3.1×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000314 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.3145 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
6 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 3.8×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 100000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.629 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
7 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 4.4×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0016 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 250000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1.5725 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
8 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 5.0×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0031 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 500000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 3.1449 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)
9 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 5.7×10-5 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.0063 บาร์เรล (เรา - ของเหลว) 1000000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 6.2898 บาร์เรล (เรา - ของเหลว)

ฝังตัวแปลงหน่วยนี้ในหน้าของคุณหรือบล็อก โดยคัดลอกรหัส HTML ต่อไปนี้: